voorwaarden & annuleren

De onderstaande voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan de zeilkampen, zowel aan de Kaag als in Friesland. De voorwaarden voor de mindervaliden zijn opvraagbaar bij M10@vossenhol.nl

een deelnemer

• moet kunnen zwemmen.
• is in staat om voor 100% deel te nemen aan de activiteiten. Is dit niet het geval of twijfelt u, neem contact op met Marieke Diepeveen via info@vossenhol.nl.
• heeft de aangegeven leeftijd als de betreffende week of weekend gevaren wordt.
• heeft geen iPod, mobieltje, boeken etc. bij zich; we doen namelijk alles met zijn allen.


aansprakelijkheid

’t Vossenhol kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor lichamelijk letsel, verlies of beschadiging van eigendommen etc. tijdens het verblijf aan de Kaag of in Friesland.

afspraken

Als het volledige kampgeld is ontvangen, zenden wij enige tijd voor de aanvang van de kampweek of –weekend een routebeschrijving en een lijst van benodigdheden.

Verloren spullen? Aan het einde van de week worden alle gevonden voorwerpen op een centrale plek neergelegd. Loop hier dus even langs! Na 1 oktober worden alle overgebleven gevonden voorwerpen geschonken aan een goed doel.


annulering

Bij annulering van kampweken of –weekenden voor 1 mei wordt het kampgeld onder inhouding van € 25,- annuleringskosten gerestitueerd. Na 1 mei wordt niet tot restitutie overgegaan en blijft de verplichting tot betaling van het volledige bedrag bestaan. Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten.

bepalingen

Stichting ‘t Vossenhol is gevestigd te Hellegatspolder 3, 2361 NA Warmond en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nr. 41222729.
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Stichting ‘t Vossenhol via post of e-mail. De administratie is bereikbaar voor informatie. De Stichting streeft ernaar om de door haar ontvangen vragen zo snel mogelijk te antwoorden. De contactgegevens voor inlichtingen en administratie zijn hier te vinden.


Algemene Voorwaarden Stichting ‘t Vossenhol, januari 2015