Geschiedenis

Zeilschool ’t Vossenhol bestaat sinds 1947. In dat jaar wordt op initiatief van pastoor Van der Lugt de ‘Stichting ter Bevordering ener Gezonde Watersport’ opgericht. Het voorkomen van ‘wantoestanden op het water’ brengt hem ertoe zeilkampen voor jongens en meisjes - in die jaren nog apart! - te organiseren. Top-instructeurs en dito zeilinstructie zijn dan ook vanaf dag één, naast het bieden van een onvergetelijke vakantie, de belangrijkste pijlers voor de zeilschool. Daar horen dus ook de beste instructieboten bij. De eerste jaren zijn dat BM’s, hierna worden dat Zestienkwadraten (16m2), de boten waar we nog steeds mee varen.

Vanwege het grote succes wordt in 1948 op de Kaag een weekendhuisje van ingenieur Vos gekocht dat de naam ’t Vossenhol draagt. Vandaar ‘Stichting ’t Vossenhol’. Het weekendhuisje blijkt al snel te klein om het steeds toenemende aantal kampers te herbergen. Ook de eisen waaraan het gebouw moet voldoen, veranderen met de jaren. Het Vossenhol verhuist daarom in 1962 naar de huidige locatie. Het gebouw met de sfeervolle rieten kap is hierna nog een aantal keer verbouwd, voor het laatst in 2015.

Omdat ’t Vossenhol in de vijftiger jaren steeds populairder wordt, is er niet voor iedereen plaats op de locatie aan de Kagerplassen. Dan ontstaat het idee om in de Biesbosch trektochten te organiseren. Vooral voor “deelnemers die wij op ’t Vossenhol niets meer kunnen bieden en die wij niet moeten loslaten omdat wij hen over 1 of 2 jaar als staflid op ’t Vossenhol kunnen gebruiken”.

Van de Biesbosch verhuizen we in de zestiger jaren richting Friesland. Eerst trekken we rond met 16m2 én een eigen botter als moederschip, de Elburg 46. Inmiddels is het moederschip een origineel skûtsje en zijn de 16m2 vervangen door vier voor trektochten comfortabelere Valken. Nog steeds zien we deze weken als een ideale voorbereiding op het instructeurschap.

De typische Vossenholsfeer zie je op veel foto’s terug. Daarom hier een greep uit het archief. “Alles met zijn allen” en “het is onze plicht de sportiviteit en de goede manieren te betrachten tegenover alle andere watersportbeoefenaren die evenals wij voor het genoegen op de plas vertoeven”.

Vanaf de oprichting wordt 't Vossenhol geleid door een Stichtingsbestuur dat eindverantwoordelijk is voor wat er op ’t Vossenhol gebeurt. De dagelijkse leiding tijdens het lopende seizoen ligt sinds 1965 in handen van een Uitvoerend Comité, dat bestaat uit ervaren stafleden. Daarnaast bestaat er sinds 2013 een actieve vereniging van oud-stafleden (500+) die naast het verstevigen van de onderlinge band vooral activiteiten ondersteunt om de continuïteit van 't Vossenhol te bevorderen. ’t Hele Vossenhol wordt gerund door vrijwilligers, we hebben dus geen commercieel oogmerk.