de leeghwater

Wat is dat grote gebouw daar? Dat is het gemaal, De Leeghwater. De meeste vossenhollers weten nu al wat hier bedoeld wordt. Het gebouw dat links op ongeveer 75 meter van Jachtwerf Möllers gevestigd is, op de kruising van de Ringvaart en de Hoofdtvaart. Het gemaal De Leeghwater ligt op het grondgebied van de gemeente Buitenkaag en stamt uit 1845.
Hier werd hij gebruikt als testproject om de Haarlemmermeer leeg te pompen. Toen deze proefmaling ook in 1845 als geslaagd beschouwd werd is de bouw begonnen van de gemalen Lijnden en Cruquius. Deze drie gemalen zijn verantwoordelijk voor het droogleggen van de Haarlemmermeer.
Jan Adriaanszoon Leeghwater was in 1641 een van eerste mensen die pleitte voor het droogleggen van de Haarlemmermeer.

De naam Leeghwater komt van Jan Adriaanszoon Leeghwater, die in 1641 als een van eerste mensen pleitte voor het droogleggen van de Haarlemmermeer. Het stoomgemaal is in 1912 omgebouwd van stoomgemaal tot dieselgemaal. Ook is toen het uiterlijk sterk veranderd. Zo is de grote schoorsteen weggehaald en zijn aan de binnenkant de stoommotoren vervangen door dieselmoteren.
Tot op de dag van vandaag doet het gemaal zijn werk. Bij grote regenval of ernstige droogte start het gemaal en regelt dan het grondwaterniveau voor een groot gedeelte van de Haarlemmermeer en het waterniveau in de Kagerplassen. Dit is ongeveer 600 uur per jaar.